Opslag

Viser opslag fra marts 25, 2015

Forårsluft til stærekasserne

Billede
Forårskådheden er ved at indfinde sig. I hvert fald er fuglene begyndt at pludre rundt omkring i buskene og solsorten varmer stemmen op om morgenen - jeg synes bestemt, jeg kan høre, at der er lagt op til seriøs flirteri. Og næste step kan som bekendt være yngelpleje...(man har vel set et par afsnit af "De unge mødre" eller to...). Så derfor er det også en fin forårssyssel at gøre redekasserne rene, så de er klar til indflytning! Her på matriklen har vi nogle stærekasser. Vi må jo støtte op om den lokale turistattraktion, Sort Sol, og dette er så vores bidrag til at holde bestanden oppe. Der skal nu en del flere kasser til for at kunne danne bare én af de smukke sværme - men lad nu det ligge... De nyeste er ret smarte: der kan fronten vippes op, så man kan komme til at rense ud. De gamle skal skrues helt fra hinanden (så det sker ikke). Den ene er endda så avanceret, at man kan åbne den og se ind i kassen gennem en glasrude. Jeg har dog aldrig kunnet nænne det af f